Přejít k hlavnímu obsahu
Česká spořitelna pokračovala v 1.-3. čtvrtletí v excelentní provozní výkonnosti
Česká spořitelna vykázala k 30. září 2019 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 13,0 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil 11,8 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 9,5 %. Provozní zisk rostl dokonce dvouciferným tempem růstu – o 11,8 % na 16,8 mld. Kč.

„Třetí kvartál byl pro naši finanční skupinu výjimečný. Máme radost z toho, že ve dnech, kdy jsme si připomněli dvousté výročí od vzniku naší mateřské společnosti, potvrzujeme i výbornou kondici České spořitelny. Díky důvěře našich privátních i firemních klientů jsme meziročně zvýšili jak objem poskytnutých úvěrů o 5,4 procenta, což představuje 739,2 miliard korun, tak i objem depozit (o 14,8 procenta). Dařilo se nám zlepšovat i naši efektivitu, což se promítlo do dalšího zlepšení poměru nákladů a výnosů na 46,0 % a také do růstu provozního zisku. Skvělý úspěch zaznamenalo i naše mobilní bankovnictví George, které využívá již přes 700 tisíc klientů. Díky nim vyrostla Česká spořitelna do pozice banky s největším počtem aktivních uživatelů mobilního bankovnictví v Česku," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Největším přispěvatelem k nárůstu provozního zisku byl čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody. Podpořen byl také zvýšením úrokových sazeb České národní banky. K růstu provozního zisku výrazně přispěly také čistý výnos z poplatků a provizí a čistý zisk z obchodních operací. Vynikající provozní výkonnost se také promítla do výrazného zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,0 % z 47,7 % v 1.-3. čtvrtletí 2018.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, zaznamenal další výrazné zvýšení. Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími 2018 narostl čistý úrokový výnos o 10,2 % na 22,2 mld. Kč. Růst byl způsoben rostoucími klientskými úvěrovými obchody, rostoucími výnosy z dluhových cenných papírů a zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou během let 2018 a 2019. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 2,13 % v 1.-3. čtvrtletí 2018 na 2,08 %. Pokles byl způsoben vysokým objemem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračujícím konkurenčním tlakem na bankovním trhu. Čistá úroková marže vypočítaná z hlavní činnosti (úvěry retailovým a korporátním klientům a depozita od retailových a korporátních klientů) vzrostla z 2,67 % v 1.-3. čtvrtletí 2018 na 2,85 %.

Za 1.-3. čtvrtletí 2019 se čistý výnos z poplatků a provizí zvýšil meziročně o 4,1 % na 6,6 mld. Kč. Česká spořitelna úspěšně navýšila příjmy zejména ze správy finančního majetku, služeb depozitáře a karetních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl o 22,3 % na 2,0 mld. Kč. Tento výsledek byl způsoben hlavně vyššími příjmy z cizoměnových operací a ziskem z přecenění derivátových pozic.

Celkové provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 4,5 % na 14,3 mld. Kč. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,0 %, především kvůli nárůstu mezd. Navzdory vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů klesly ostatní správní náklady o 4,1 %. Pokles byl také zapříčiněn implementací účetního standardu IFRS 16, která vedla ke strukturálním změnám ve výkazu zisku a ztráty, především mezi ostatními správními náklady (pokles) a odpisy hmotného a nehmotného majetku (nárůst).

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2019 výše 1 573,9 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2018 se zvýšila o 10,3 %. V průběhu prvních tří čtvrtletí 2019 pokračoval nárůst úvěrů a pohledávek za klienty a za bankami včetně reverzních repo operací s ČNB a také dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě. Na pasivní straně bilance se výrazně zvýšily vklady klientů.

 

Datum vytvoření: 08/11/2019
komentáře
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Je německý záchranný balík skutečně „chytrý”? Co však udělat v druhé fázi krize, kdy v rozmrzajících ekonomikách půjde o to „c... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte