Přejít k hlavnímu obsahu
Komerční banka chce být do roku 2026 uhlíkově neutrální
Komerční banka představila nový strategický plán pro následující pětileté období. V něm si společnost stanovila cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do 6 let. Zásadním krokem má být omezení emisí skleníkových plynů o 80 %. Plány banky v oblasti prevence klimatických změn stvrdili podpisem nejvyšší představitelé Komerční banky v devítibodovém dokumentu.
co2 picture

„Chceme aktivně přispět ke zpomalení klimatických změn a současně být dobrým příkladem i pro ostatní. Věříme, že právě banky jsou hybnou silou nejen ekonomiky jako takové, ale i prosazování udržitelnosti. Naše role je v odpovědném vlastním podnikání, ale i v tom, že budeme financováním podporovat „zelená řešení“ klientů a naopak tlumit financování spojená s odvětvími s negativním vlivem na životní prostředí,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva Komerční banky.

„Komerční banka bude v souladu se závazkem mateřské Société Générale transparentně informovat o své firemní politice, cílech snižování emisí a o dosažených výsledcích při snižování své uhlíkové stopy. Rovněž budeme usilovat o maximální zapojení obchodních partnerů, klientů, dodavatelů i zaměstnanců s cílem zlepšení podmínek klimatu. Řadu opatření jsme již přijali a pro další období máme jasný plán, který nám umožnil zavázat se k uhlíkové neutralitě již v roce 2026,“ doplnil Jan Juchelka.

Komerční bance se podařilo za poslední tři roky snížit spotřebu zemního plynu o čtvrtinu, tepla o 15 % a elektrické energie o pět procent, zavedla energetický management nebo používá ekologické automobily. Banka plánuje i další aktivity.

V minulém roce vyprodukovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně
21 kg skleníkových plynů, což odpovídá nájezdu cca 1,6 tisíce kilometrů u naftového automobilu s průměrnou spotřebou 6 litrů paliva na 100 kilometrů. Nyní se banka zavázala, že bude do roku 2026 uhlíkově neutrální. Dosáhne toho částečnou eliminací skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností a současně podpoří projekty, které skleníkové plyny pohlcují.

Datum vytvoření: 19/11/2020

 

linkedin

komentáře
Hlasy pro brzký růst sazeb v ČR sílí Na to, který proud tentokrát zvítězí, si budeme muset ještě týden počkat, nicmén... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Velké trable slabého zlotého Tak předně je třeba říct, že na počátku depreciace zlotého byl rádoby dobře míně... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Proč si české HDP vedlo lépe než během první vlny pandemie? Za prvé, svoji roli může hrát to, že některé oblasti ekonomiky se jednoduše nedo... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte