Přejít k hlavnímu obsahu
Sberbank za tři čtvrtě roku zvýšila čistý zisk o 97 procent na 494 milionů korun
Za tři čtvrtletí roku 2019 Sberbank dosáhla rekordní čistý zisk po zdanění ve výši 494 milionů korun, který tak meziročně vzrostl o 97 procent. K dosažení výborného výsledku přispěly vyšší výnosy z čistých poplatků a provizí, vyšší úrokové výnosy a zároveň nižší provozní náklady. Díky tomu bance vzrostl provozní zisk a dosáhla nejlepší hospodářský výsledek v dosavadní historii Sberbank v České republice. Pozitivní vliv na něj má i vysoká kvalita úvěrového portfolia, která přispěla ke snížení opravných položek.

„Chceme se stát lepší bankou a více pozornosti věnovat našim klientům. Jsem velmi pyšný na skvělé výsledky, které Sberbank dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2019. Je to důkaz toho, že aktivity zahájené v loňském roce směřují správným směrem a dodávají očekávané výsledky, deklarující náš závazek rozvíjet business a schopnost udržet provozní náklady pod kontrolou,“ komentuje dosažené výsledky generální ředitel a předseda představenstva, Edin Karabeg. „Rád bych poděkoval všem klientům i zaměstnancům Sberbank za tento skvělý výsledek a slibuji, že v tomto směru budeme pokračovat.“

V segmentu fyzických osob, tj. občanů a drobných podnikatelů, banka dosáhla dobrých výsledků v prodeji úvěrových i depozitních produktů. Oblast firemních klientů byla úspěšná zejména z pohledu provozních výnosů. V segmentu malých a středních firem rostly především úrokové výnosy. Sberbank rovněž vstoupila do nových oblastí financování (např. fintech nebo e-commerce) a během prvních tří čtvrtletí realizovala významné úvěrové obchody, které měly dohromady také pozitivní vliv na celkový výsledek. Sberbank dále upevňovala pozici preferované banky pro financování zemědělství a českých firem vyvážejících do Ruské federace a zemí SNS.

Po výnosové stránce se bance také dařilo lépe než minulý rok. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 6 % a dosáhly výše 1,37 mld. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 12 % na celkových 314 mil Kč. „Správní náklady se meziročně snížily o 9 % na 1,06 mld. Kč, a to i přesto, že jsme meziročně více investovali do vývoje a IT. Poměr provozních nákladů a výnosů se snížil na hodnotu pod 58 %. Plně se tak projevují efekty úspěšné transformace banky. Náklady na úvěrové ztráty z úvěrového portfolia se i nadále drží na nízké úrovni, což odráží jak dobrou kvalitu úvěrového portfolia, tak úspěšné řešení nesplácených úvěrů a příznivou makroekonomickou situaci v České republice,“ vysvětluje Dušan Baran, finanční ředitel a místopředseda představenstva Sberbank.

Bilanční suma Sberbank za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhla výše
79,2 mld. Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých klientům dosáhl
k 30. 9. 2019 výše 61,1 mld. Kč, zatímco klientské vklady vzrostly na částku 66,9 mld. Kč. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu se za první tři čtvrtletí roku 2019 snížil z hodnoty 2,6 % k 31. prosinci 2018
na 1,7 % v září 2019.

 

Datum vytvoření: 19/11/2019
komentáře
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Je německý záchranný balík skutečně „chytrý”? Co však udělat v druhé fázi krize, kdy v rozmrzajících ekonomikách půjde o to „c... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte