Přejít k hlavnímu obsahu
UNIQA inovovala svůj životní program DOMINO v souladu s trendy
Už poněkolikáté připravila UNIQA upgrade svého celoživotního programu pojištění DOMINO. Přitom se zaměřila zejména na zohlednění zdravého životního stylu, snížení poplatků u investiční formy, optimalizaci krytí pro případ závažných úrazů a invalidity a na lepší možnost využití životního pojištění v případě fatální události při čerpání úvěru.

Novinky v obou formách pojištění DOMINO Risk 2019 (rizikový produkt) a DOMINO Invest 2019 (produkt s rezervotvornou složkou na základě zvolené investiční strategie) byly už implementovány do nabídky. UNIQA při nich zapracovala řadu podnětů ze strany poradců i klientů. Současně zohlednila současné trendy: chce ocenit ty, kteří dbají na zdravý životní styl, a také bere v úvahu prodlužující se aktivní život naší populace. Oba tyto faktory jsou významné, protože životní pojištění si podle dlouhodobých statistik sjednávají ve velké míře odpovědní lidé v nadprůměrné zdravotní a fyzické kondici, kteří o sebe dbají.

Změnil se systém slev a přirážek podle BMI a kouření. Nejvýhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci. Ti ušetří na pojistném asi 28 %. Osoby s nadváhou, ale bez kuřáckého zlozvyku, budou odměněni slevou okolo
10 %. Naopak kuřáci musí počítat s tím, že zaplatí až dvojnásobek nejvýhodnější sazby. U indexu BMI bylo optimální rozmezí změkčeno na 18-30. Kouření bude od nynějška posuzováno podle odpovědi na otázku, zda dotyčný klient kouřil v posledních 12 měsících.

Významně se rozšířilo krytí v úrazovém pojištění. Namísto dosavadní až šestinásobné progrese u velmi závažných trvalých následků bude napříště možné čerpat až desetinásobek sjednané pojistné částky. Navýšen byl i limit pro trvalé následky úrazu u dětí na 1,5 milionu korun. V hodnocení invalidity došlo k širšímu pokrytí duševních poruch. UNIQA bude plnit už v případě II. stupně invalidity (doposud u III.). U diagnózy schizofrenie vyplatí odškodnění i u I. stupně invalidity.

U připojištění závažných onemocnění byla zkrácena čekací doba na
3 měsíce. Jednotlivé diagnózy byly rozděleny podle příbuznosti a souvislostí do 5 skupin, přičemž dojde-li k výplatě plnění za diagnózu z jedné skupiny, závažné choroby z ostatních nesouvisejících 4 skupin jsou nadále kryty v plném rozsahu. Byla prodloužena maximální délka plnění v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti na 18 měsíců. Nyní lze sjednat i zpětné plnění u pojištění denní dávky od 28. dne a měsíční dávky od 61. dne. V takovém případě plní UNIQA dávku od prvního dne, resp. prvního měsíce PN, jakmile dosáhne její celková délka 28, resp. 61 dnů.

Další inovací je úprava pojištění pro případ prvního z rizik pro čerpání úvěru. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke smrti nebo události s následkem nejtěžšího III. stupně invalidity, vyplatí UNIQA jednorázové plnění ve výši aktuální lineárně klesající pojistné částky (v souladu s pokrokem v umořování úvěru) a pojištění končí. Má-li zdravotní újma za následek I. anebo II. stupeň invalidity, bude vyplácena měsíční renta odpovídající sjednané pojistné částce a délce pojištění.

V souvislosti se zlepšením zdravotního stavu populace ve středním věku přistoupila UNIQA i ke zjednodušení procesu a snížení administrativy při zkoumání zdravotního stavu na vstupu do pojištění k zabezpečení úvěru. Velká lékařská zpráva už nebude potřeba u částky do 5 milionů korun a věku žadatele do 45 let. Nečerpá-li klient úvěr, obejde se bez podrobného zkoumání zdravotního stavu až do věku 55 let a pojistné částky až
3 miliony korun.

Jako benefit nabízí UNIQA k novým smlouvám DOMINO 2019 také program diagnose.me k podpoře zdravého životního stylu. Prostřednictvím webové a mobilní aplikace může zákazník čerpat tipy pro zlepšení kondice a prevenci, dále si nechat posoudit příznaky obtíží a přiřadit správného specialistu, případně si vyžádat stanovisko a posudek zahraničního lékařského experta. Tuto službu poskytuje externí partnerská společnost; UNIQA ji za klienta první rok platí. V dalších letech je služba zpoplatněna částkou 500 korun ročně.

 

Datum vytvoření: 23/04/2019
komentáře
Jak dopadne bitva „jihu proti severu“ o záchranný fond EU? Zdá se ovšem, že na severu Evropy nový návrh narazí. Hlasy proti zaznívají z Niz... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Propadlo české HDP více než německé? Investoři se v tuto chvíli zjevně dívají za mizerná aktuální čísla a věří, že dí... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Další snížení sazeb ČNB na spadnutí Bankovní rada však nebude mít k dispozici pouze výstupy modelu, ale i první břez... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
nepřehlédněte