Přejít k hlavnímu obsahu
Valná hromada Moneta Money Bank vyslovila souhlas s akvizicí Air Bank
Akcionáři Moneta Money Bank vyslovili souhlas s transakcí se skupinou PPF, související s akvizicí skupiny Air Bank a českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy. Valná hromada zároveň schválila navýšení základního kapitálu Monety pro úpis nových akcií. Akcionáři vyslovili souhlas i s vyplacením dividendy z minulých let ve výši 1,53 miliardy korun, což odpovídá výši 3 koruny na akcii. Akcionáři také schválili Gabriela Eichlera a Tomáše Pardubického členy dozorčí rady Moneta Money Bank a Zuzanu Prokopcovou členkou Výboru pro audit Moneta Money Bank.

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy korun. Ta bude z 80 % financována z peněžních prostředků, které Moneta získá od svých stávajících akcionářů z úpisu celkem 255 500 000 nově vydaných akcií, zbylých 20 % pak bude financováno z nadbytečného kapitálu Monety. Úpis bude dvoukolový, v prvním kole budou všem akcionářům Monety nabídnuty nově vydané akcie za cenu 82 korun na akcii, kdy za každé dvě stávající akcie Monety může jejich vlastník upsat jednu novou akcii. Akcie, které nebudou upsány v prvním kolem, budou převedeny do druhého kola, kde pak budou všichni akcionáři upisovat zbývající akcie z prvního kola za cenu 90 korun za jednu akcii.

V dohodě, kterou dnes v kontextu souhlasu s akvizicí akcionáři podpořili, se zároveň PPF zavázala upsat všechny nové akcie, nabízené v druhém kole: tím bude fakticky vytvořeno nové „minimum“ pro podporu aktuální tržní hodnoty společnosti Moneta. Tato částka by také představovala minimální cenu, za kterou by byla učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům Monety v případě, kdy by došlo ze strany PPF k ovládnutí banky. 

„Jsme velmi rádi, že potřebná většina akcionářů vyjádřila s akvizicí a jejím financováním souhlas. Věříme, že akvizice skupiny Air Bank vytvoří silného českého bankovního šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu na tuzemském bankovním trhu. V tomto kontextu budeme stabilním pilířem české ekonomiky a významným konkurentem pro ostatní velké banky, jež u nás působí a ovládají 70 % tuzemského trhu. Tímto rozhodnutím jsme vytvořili základ pro realizaci této vize,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

Kupní cena bude uhrazena při vypořádání akvizice, jejíž datum je předběžně stanoveno na červenec příštího roku v závislosti na získání regulatorních svolení. Celkový počet akcií Monety se tím zvýší ze stávajících 511 milionů kusů na 766,5 milionů kusů. Vypořádání akvizice musí předcházet souhlas České národní banky a Národní banky Slovenska a také získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

Valná hromada dále vyslovila souhlas s návrhem na rozdělení čistého zisku akcionářům za roky 2019 a 2020 ve výši 1 533 milionů korun neboli 3 koruny na jednu akcii. K tomuto postupu obdržela Moneta souhlas České národní banky v polovině září letošního roku. Valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 76,46 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Datum vytvoření: 20/12/2021

VSFS

komentáře
Aleš Michl novým guvernérem ČNB - začíná „holubičí rotace“? Jmenování Aleše Michla signalizuje, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neu... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Česká ekonomika před invazí ještě rostla, na brzdu šlápne v průběhu jara a léta V Česku nás v posledních týdnech měsíční čísla z průmyslu a z maloobchodu spíše ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Inflace dál na vzestupu Meziroční inflace, která je v hledáčku ČNB, se přiblížila na dohled hranice 13 %... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
nepřehlédněte