Přejít k hlavnímu obsahu
Čtyři tituly na letní večery, které rozšíří vaše finanční znalosti
V oblasti bankovnictví a investic vychází několik odborných publikací. Mnohé z nich se těší velkému čtenářskému zájmu, neboť přináší aktualizovaný vhled do daných odvětví. Problematiku líčí z různých úhlů a obsahují inovativní analýzu současné situace.
čtení večer

Kromě ryze vědeckého obsahu lze v knižní produkci najít také inspirativní psychologicko-filozofický náhled na finanční smýšlení 21. století a text beletrističtějšího rázu, zpověď tzv. Lovce ekonomik, který hovoří o černém podsvětí korporatokracie. V každém ohledu se jedná o čtivo přinášející obohacující, nezkreslené informace, ze kterých lze vycházet při vlastních vnitřních úvahách či konkrétních profesních krocích.

Inteligentní investor – Benjamin Graham

Inteligentní investor je obsáhlá, stěžejní a nadčasová publikace z oblasti investic. Mimo jiné označována za Bibli investorů. Jedna z nejvýznamnějších knih, zabývajících se problematikou navyšování majetku. Vychází již od roku 1973, avšak také v 21. století z ní čerpá podstatná část úspěšných obchodníků na finančním trhu. Autorem knihy je „guru investic“ Benjamin Graham. Není však považován pouze za obchodníka s prosperujícím byznysem, ale také za nejvýznamnějšího praktického finančního myslitele všech dob. Jeho filozofie vnáší do odvětví zcela nové poznatky, analytické nástroje, zohledňující mimo jiné emocionální stránku při pohybu na finančním trhu.

Graham se sice narodil do podnikatelské rodiny, ale již v deseti letech, po smrti otce, se podnikání přestalo dařit. S matkou žili na pokraji bídy, protože krach na burze v roce 1907 zničil její další snahu udržet majetek nad vodou. Možná právě z toho, že Benjamin pocítil krutost finanční krize, vzrostla jeho snaha a píle. Získal stipendium na univerzitě Columbia a po promocích se rozhodl zkusit své štěstí na Wall Street. Netrvalo dlouho a řídil vlastní investiční společnost. Zažil vzestupy i pády, jako jeden z mála zvládl Velký krach, a dokonce na něm vydělal.

Revidované vydání Inteligentního investora se snaží zachovat původní kapitoly, avšak aktualizované věcným komentářem a demonstruje jejich platnost na aktuálních problémech a situacích ze světa investování.

Naučte se investovat – Daniel Gladiš

Kniha, která prošla aktualizovaným vydáním, je jednou z nejprodávanějších a nejdoporučovanějších v oblasti investic do cenných papírů. Nezabývá se otázkou, proč a zda investovat, nýbrž konkrétní analýzou – jak. Autorským záměrem bylo protkat teorii s praxí, čímž bylo docíleno velmi konkrétního, reálného výkladu. V logickém členění osmi kapitol je nastíněno rozlišení mezi investicí a spekulací, objasnění a vysvětlení samotného investičního procesu, konkretizace investiční filozofie i psychologie investování a v neposledním také možné cíle a cesty investora. Autor publikace Daniel Gladiš vystudoval VUT v Brně, založil investiční fond Vltava Fund SICAV, svého času působil jako ředitel společností Atlantik finanční trhy, a. s., a ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s. Je také autorem knihy Akciové investice.

,,[…]Úspěch v investování však není vyhrazen ani podvodníkům, ani géniům. Je to řemeslo jako každé jiné. Každý se ho může naučit tak, aby byl úspěšný. […] Důležité však je uvědomit si, že úspěch v investování, ostatně stejně jako ve většině dalších věcí, nezávisí na štěstí, ale na píli a odhodlání jednotlivce. […]“ (Gladiš 2006: 8)

Myšlením k bohatství pro 21. století – Napoleon Hill

Napoleon Hill vydáním své publikace vytvořil fenomén knižního trhu, kterého se prodalo přes 100 milionů výtisků po celém světě. Aktualizovaná verze jeho knihy propojuje Hillovy myšlenky se současnou situací trhu. Za každým úspěchem stojí přesvědčení o tom, že ho lze dosáhnout. Autor pozoroval životní cesty desítky magnátů a manažerů, vedl s nimi dlouhé rozpravy s cílem analýzy jejich kroků. Na základě daných poznatků vyvodil konkrétní identifikaci principů, které lze považovat za filozofii úspěchu. Kniha je podnětem k zvážení vlastních úsudků a také možnou pomocí při dezorientaci ve vlastním kariérním světě. 

Zpověď lovce ekonomik – John Perkins

Zpověď lovce ekonomik není příručkou plnou grafů, analýz a tabulek. Svou významností však za ostatními publikacemi nezaostává. Odhaluje zákulisí machinací s penězi, jejichž aktéry byli nejen placení profesionálové, jejichž cílem bylo okrádat země třetího světa, zkorumpovaní bankéři a obchodníci, ale také představitelé státní sféry. Pojednává o událostech, které formulovaly nynější stav americké ekonomiky, o sporech a spiknutích vedoucích k současné nestabilitě ve světě. Perkins si klade otázku, zda a jakým způsobem by velmoc, jako jsou USA, mohla bouřlivý stav v oblasti ekonomiky stabilizovat.

Datum vytvoření: 22/08/2017
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Realitní trh korigoval ve druhém kvartále výrazněji... Při ní totiž nejde jen o absolutní úroveň nominálních cen nemovitostí, ale přede... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Pád inflace zpomaluje Ve srovnání s červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, a to především z... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Rozkolísané koruně chybí garance ČNB Minulý týden ovšem potvrdil naši tezi o větší zranitelnosti tuzemské měny, když ... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko