Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika červenec – vývoj bez velkých překvapení
Celková suma aktiv bankovního sektoru se po červnovém poklesu vrátila k růstu, a to o 2,4 % meziměsíčně. Hlavní roli opět sehrála položka vklady a úvěry u centrálních bank, jejíž objem vzrostl o 10,1 % meziměsíčně. V meziročním srovnání dosahuje bilanční suma aktuálního tempa růstu 6,9 %, a to zásluhou významného navýšení položek Úvěry za klienty a Dluhové cenné papíry v držení bank.
bank icon

Také celkové vklady v červenci navýšily svůj objem, a to o 5,2 % meziměsíčně. Hlavním hybatelem byly stejně jako v červnu vládní instituce, které na svých vkladech do bankovního sektoru vrátily 222 mld. Kč.  Vklady obyvatelstva nadále rostly stabilním tempem 0,7 % meziměsíčně, přičemž v meziročním srovnání jsou vyšší již o více než
10 %. Vklady nefinančních podniků vzrostly o 1,6 % meziměsíčně.

Celkový objem úvěrů v červenci zrychlil svůj pokles na 0,4 % meziměsíčně. Meziroční tempo růstu tak aktuálně dosahuje hodnoty 4,4 %. Stejně jako v červnu poklesl objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům o 0,8 %, přestože objem nově čerpaných úvěrů v červenci vzrostl o více než 31 % meziměsíčně. Nasvědčuje to tomu, že firmy, pravděpodobně v nedostatku investičních příležitostí, využívají dostupných finančních prostředků spíše ke snížení svého stávajícího zadlužení. K celkovému poklesu úvěrů dopomohly také úvěry nerezidentům, jejichž objem se snížil o 3,6 % meziměsíčně.  Úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely dynamiku předchozího měsíce a v červenci vzrostly
o 0,7 % meziměsíčně. Na stabilním růstu celkového objemu se projevuje i dopad úvěrového moratoria, kdy části portfolia neubývá vlivem odkladu splátek.

Nově poskytnuté úvěry totiž vykázaly v červenci řádově nižší dynamiku růstu než v červnu. Ve srovnání s předchozím měsícem je jejich celkový objem o 12 % nižší, a to jednak díky pokračujícímu poklesu nových úvěrů v kategorii ostatní nová ujednání
(-29 %), jednak vlivem zpomalení tempa růstu čistě nových úvěrů na 2,0 % meziměsíčně. I tak se ovšem jedná o velmi dobrý výsledek, neboť nové hypotéky v červenci překročily hranici 22 mld. Kč a objem spotřebitelských úvěrů vzrostl na 6,7 mld. Kč. V součtu pak byly od počátku roku poskytnuty nové úvěry v plně srovnatelném objemu jako v roce 2018.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

 

Datum vytvoření: 31/08/2020
komentáře
Druhá vlna pandemie zvýší příjmové a majetkové nerovnosti Doposud pandemie na českém trhu práce nenatropila výraznější „nevratné“ škody. N... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
nepřehlédněte