Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika květen – úvěrový trh v rozkvětu
Celková suma aktiv bankovního sektoru v průběhu května mírně poklesla o 0,1 % (-11,2 miliardy korun) a k poslednímu dni měsíce dosahovala hodnoty 9 017,4 miliardy korun. Za prvním poklesem od počátku roku stojí snížení objemu poskytnutých úvěrů jak na mezibankovním trhu (-0,5 % meziměsíčně), tak klientům bank (-1,3 % meziměsíčně). Také položka dluhových cenných papírů v držení bank zpomalila své tempo růstu meziměsíčně na 0,6 %. V porovnání s koncem května 2020 je bilanční suma vyšší o 3,4 %.
bank stats

Objem vkladů poklesl v květnu o 1,4 % (-84,9 miliardy korun) na konečnou hodnotu
6 093,6 miliardy korun, což je o 7,2 % více než v květnu 2020. Jako již tradičně největší zásah do celkového objemu zajistil segment vládních institucí (-126,2 miliardy korun). Pokud bychom jej vyloučili, vzrostl objem vkladů meziměsíčně o 0,8 % (+41,3 miliardy korun) a v meziročním srovnání pak o 9,4 %. Oproti minulému měsíci objem vkladů nefinančních podniků vzrostl o 1,7 % meziměsíčně, zatímco vklady obyvatelstva zpomalily na 0,2 % meziměsíčně. V meziročním srovnání pak v obou segmentech tempo růstu vkladů mírně zpomalilo. Přesto však, jak jsme již opakovaně komentovali, zůstává v bankovním sektoru značná suma nad-úspor, která by mohla podpořit domácí spotřebu.

Z celkového objemu úvěrů v průběhu května ubylo 1,3 % (-48 miliard korun) a v meziročním srovnání je konečná hodnota 3 783,5 miliardy korun vyšší o 5,6 %. Podobně jako u vkladů byl nejvýznamnějším hybatelem segment vládních institucí (-31,8 miliardy korun). Bez jeho vlivu v květnu pokračoval růst úvěrů o 0,8 % meziměsíčně. Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl jen velmi mírně o 0,1 % meziměsíčně, avšak nově poskytnuté úvěry dosáhly v květnu mimořádně vysoké hodnoty 71,5 miliardy korun. Podobnou hodnotu jsme naposled zaznamenali v závěru roku 2014.

Naproti tomu úvěry obyvatelstvu nadále udržují velmi živé tempo růstu. V květnu jejich celkový objem vzrostl o 0,9 % meziměsíčně (+16,8 miliardy korun) a v meziročním srovnání je vyšší již o 8,2 %. Hlavní roli hrají úvěry hypoteční, jejichž celkový objem vzrostl za poslední rok o 10,2 %, ale i spotřebitelské úvěry vykazují příjemné oživení s meziročním tempem růstu 3,4 %. V nově čerpaných úvěrech pokračuje velmi čilý růst. V květnu bylo poskytnuto 37,5 miliardy korun nových hypoték (bez refinancovaných úvěrů), což je opět více než v předchozím měsíci. Od počátku roku tak bylo načerpáno již 157,8 miliardy korun nových hypoték, což je hodnota doposud nevídaná. Aktuální vývoj úrokových sazeb a jejich očekávané další navýšení v průběhu letošního roku sice může zpomalit tempo růstu hypotečních úvěrů, přesto můžeme počítat s přepsáním dosavadních celoročních rekordů.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 01/07/2021

linkedin

Komentáře komentáře
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Dubnové ceny výrobců zklidnily obavy ze zrychlení inflace Ceny služeb také meziměsíčně mírně rostly, stejně jako v minulém měsíci byl však... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler