Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika únor – pokračuje růst úspor i úvěrů
Celková bilanční suma bankovního sektoru se v únoru zvýšila o 0,8 % meziměsíčně a dosáhla nominální hodnoty 8 734 miliard korun. Hlavní část růstu byla realizována úvěrovou aktivitou jak klientů, tak na mezibankovním trhu.
bank icon

Vzrostl i objem dluhových cenných papírů v držení bank, a to o 2,5 % meziměsíčně. V meziročním srovnání je celková suma aktiv vyšší o 6,5 %, a to především díky investicím bank do dluhových cenných papírů (+40,7 % meziročně).

Celkový objem vkladů vzrostl v průběhu února o 1,0 % meziměsíčně na konečných 5 772 miliard korun. Meziroční tempo růstu se zvýšilo na 13,4 %, a to díky stále vysokým nárůstům jak v segmentu nefinančních podniků (+12,9 % meziročně), tak obyvatelstva (+13,3 % meziročně). V bankovním systému zůstává značná suma „nad-úspor“. Jen v segmentu nefinančních podniků bylo za posledních 12 měsíců uspořeno zhruba o 73,5 miliardy korun více než byl dosavadní trend. V přepočtu na jednotku tak každá firma uspořila navíc 137 tisíc korun. U obyvatelstva se suma nad-úspor vyšplhala za posledních 12 měsíců již na 173 miliard korun, což po přepočtu na dospělou část populace (18+) znamená pro každého občana bezmála 20 tisíc korun v úsporách navíc. Ani vývoj vkladů v aktuálně zveřejněném měsíci zatím neukazuje na zpomalení růstu úspor, které by signalizovalo oživení spotřeby.

Celkové úvěry vzrostly v únoru o 0,5 % meziměsíčně a dosáhly nominální hodnoty 3 640 miliard korun. Meziroční tempo růstu udržuje z pohledu aktuální komplikované situace uspokojivou hladinu 3,9 %. Hlavní roli hraje stále aktivní poptávka po úvěrech v segmentu obyvatelstva. Jejich celkový objem vzrostl za posledních 12 měsíců o 6,9 %, a to především díky úvěrům hypotečním. Ty do začátku nového roku nastoupily skutečně razantně. Po rekordně úspěšném lednu se objem čistě nových hypoték poskytnutých v únoru opět zvýšil, a to na 25,8 miliardy korun, což je doposud nejlepší únorový výsledek. V meziročním srovnání je celkový objem hypoték vyšší o 8,7 %. Také spotřebitelské úvěry pokračují v trendu růstu, který naznačily již v lednu. Během února jich bylo nově poskytnuto 6,7 miliardy korun, což je jednak o 16 % více než v lednu a jednak již nad průměrnou měsíční hodnotou loňského roku. I firemním úvěrům se daří. V celkovém objemu se úvěry poskytnuté nefinančním podnikům za posledních 12 měsíců zvýšily
o 0,8 %. V únoru pak bylo poskytnuto lehce přes 32 miliardy korun nových úvěrů, což je sice o 6,4 miliardy korun méně než v lednu, avšak v porovnání s únorem 2020 je letošní částka zhruba o 2,1 miliardy korun vyšší.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffisenbank

Datum vytvoření: 01/04/2021

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš