Přejít k hlavnímu obsahu
Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky
Už 7. ročník konference zaměřené na finanční trhy pořádá za přítomnosti předních odborníků ve dnech 28. a 29. 5. 2015 Vysoká škola finanční a správní. Záštitu nad konferencí Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky převzal guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Jako hlavní řečník vystoupí prof. Tadeusz Sporek z Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko). Letošní ročník se zaměřuje na finanční trhy z pohledu procesu globalizace světové ekonomiky. Vysoká škola finanční a správní pořádá konference zaměřené na oblast finančních trhů od roku 2003 každé dva roky jako mezinárodní a vědecké fórum, které umožňuje prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce jak na poli soukromých finančních aktivit (zejména z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních trhů), tak veřejných financí.

Letošní ročník bude jednat v plénu účastníků, aby umožnil všem přítomným zapojit se do diskuze k příspěvkům, které všechny prošly náročnou sítí recenzního posuzování. Druhý den konference bude věnován studentským vědeckým aktivitám, a to zejména studentům doktorských studijních programů nebo vybraným talentovaným diplomantům. Vysokou školu finanční a správní reprezentují mimo jiné odborný garant konference a vedoucí katedry Financí Otakar Schlossberger, historicky první finanční arbitr v Česku, a respektovaný odborník na otázku důchodových systémů prof. Jaroslav Vostatek z Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS.

Konference reflektuje nejenom obecné otázky této problematiky, ale blíže se věnuje také jejím jednotlivých segmentům a otázkám regulace. V první části tak vystupující budou diskutovat o současném stavu a vývojových tendencích globalizace finančních trhů, růstu finančních trhů po světové finanční krizi, dynamice vývoje hlavních segmentů finančních trhů ve světě a vztazích mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy.

Druhá část konference bude zaměřena na nové jevy v oblasti hlavních segmentů finančních trhů, na vztahy burzovních a mimoburzovních obchodů a na měnící se povahu burz cenných papírů. Dále se bude zabývat specifickou problematikou vývoje trhu dluhopisů v podmínkách inflace a deflace, strukturálními změnami, povahou měnových trhů a změnami na trzích finančních derivátů po světové finanční krizi v důsledku přísnější regulace. Část věnovaná regulaci se zaměří na kvalitativní změny v oblasti národní a mezinárodní regulace finančních trhů, na odraz zvýšené volatility a rizikovosti finančních trhů v novém pojetí systémového rizika a finanční stability, na nové mezinárodní a národní regulatorní instituce a jejich význam pro finanční stabilitu a zásadní regulační opatření týkající se systémově významných subjektů operujících na finančním trhu včetně jeho infrastruktury.

Z konference bude vydán sborník s ISBN.

Datum vytvoření: 19/05/2015
-- Redakce

 

linkedin

komentáře
Měnové války naruby Palebná síla SNB je opravdu obrovská - disponuje téměř jedním biliónem eur deviz... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Aleš Michl novým guvernérem ČNB - začíná „holubičí rotace“? Jmenování Aleše Michla signalizuje, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neu... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Česká ekonomika před invazí ještě rostla, na brzdu šlápne v průběhu jara a léta V Česku nás v posledních týdnech měsíční čísla z průmyslu a z maloobchodu spíše ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte