Přejít k hlavnímu obsahu
Jak banky pomáhají klientům v době koronavirové krize
Jaká opatření přinesly svým klientům tuzemské banky? Jak jsou banky vstřícné a ochotné své klienty podpořit? Které jsou aktivní a které naopak pouze zavedly odklad splátek, na kterém je ve společnosti obecný konsenzus?
Covid 19 money run

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. I zde stačí požádat banku formou vyplněného formuláře on-line odklad až tři měsíce a bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet. Konkrétní podmínky u odkladu v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. O odklad splátek je u ČS možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabízí lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s covid-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6 – 12 měsíců. Všem klientům bez nutnosti dokládat jejich konkrétní situaci nabízí ČSOB Skupina odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. V případě úvěrů na bydlení lze prodloužit odklad splácení na 6 až 12 měsíců, nicméně v tomto případě je nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. ČSOB umožňuje svým firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o 6 měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Komerční banka nabízí stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o 3 měsíce. Stejně jako u svých velkých konkurentů, nemusí žadatelé prokazovat snížení příjmu v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat on-line. Negativem rozsahu pomoci a podpory této banky je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům, na rozdíl o České spořitelny a dalších bank, úroky z těchto úvěrů. Firemní klienti navíc mohou využít odklad splátek úvěrů až na dobu 5 měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci – mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat on-line.

Moneta nabízí obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na 3 měsíce. K tomu je nutné vyplnit formulář on-line. Banka bohužel po dobu splácení neodpustí klientům úroky z odložených splátek. Tyto budou muset klienti doplatit v podobě vyšších splátek po dobu následujícího splácení, nebo prodloužením doby splácení. Moneta klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek. Moneta však odpouští všem klientům s odkladem splátek také veškeré související poplatky spojené s úvěrem. Banka má podmínku podat žádost minimálně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Raiffeisenbank má těžko dohledatelné informace o svých opatřeních a možnostech odložení splátek na svých webových stránkách. Tam, kde bychom to nejvíce očekávali, tedy buď viditelně na home page, nebo v tiskových zprávách či informacích, žádné zprávy či informace o možnosti a podmínkách odložení splátek nebyly. Formulář bez dalších informací je k nalezení v sekci půjčky a hypotéky. Žádost je třeba zaslat minimálně 15 před datem splatnosti první splátky.

U UniCredit mohou klienti požádat o odklad splátek v délce 3 měsíců rovněž online. Tato banka kromě nároku na odklad 3měsíčních splátek nenabízí nic navíc. Nemůžete tedy očekávat, že Vám banka po dobu odkladu splácení odpustí úroky. O splácení mohou požádat jak fyzické osoby, tak i podnikatelé a živnostníci. Banka také prodlouží o dobu odkladu příslušný počet splátek. Banka garantuje, že po dobu odkladu splátek trvá také pojištění proti neschopnosti splácet, zatím však není rozhodnuto, zda ho banka bude za klienty hradit, jako je tomu v případě České spořitelny. Žádost je třeba zaslat minimálně 15 před datem splatnosti první splátky.

mBank na svých stránkách pouze sděluje, že připravuje možnost zdarma si odložit splátky osobních a hypotečních úvěrů až o 3 měsíce. Intenzivně prý pracují na tom, aby co nejdříve představila způsob, jakým o odklad splátek požádat. Pravděpodobně i zde bude nabídnuta klientům možnost odložit si po vyplnění formuláře splátky až o 3 měsíce.

I u Fio banky můžeme očekávat standardní přístup s osvobozením od splácení na 3 měsíce. Zažádat bude možné on-line. Dosud však banka podrobnosti o svém přístupu a konkrétních parametrech pomoci nezveřejnila.

Air bank informace zveřejnila dosti netradičně v sekci poradna. Banka výslovně upozorňuje, jaké by měly být důvody pro podání žádosti, přičemž okruh žadatelů tím může výrazně omezit. Výslovně také uvádí, že může požadovat prokázání konkrétního stupně postižení. To je poněkud odlišný přístup, než jak věci řeší jiné banky, kde není nutné důvody žádosti prokazovat a předpokládá se, že koronavirovou krizí jsou postiženi víceméně všichni žadatelé. To vše bez ohledu na to, zda jim třeba poklesly příjmy z důvodu nedostatku nebo pádu zakázek, nebo protože byla jejich činnost přímo omezena zásahem vlády. Air Bank bude uplatňovat úroky z úvěrů i po dobu odkladu splátek. O odklad musíte požádat nejméně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Obligátní 3 měsíce odkladu splátek nabízí i Equa bank. Stejně jako ostatní menší či mladší banky nabízí i tato banka jen základ. Equa vám neodpustí žádné úroky. Banka také posune dobu splácení o dobu odložení konkrétních splátek. Podmínkou pro přiznání odkladu splátek je výrazný pokles příjmů žadatele, což může banka v případě svého uvážení zkoumat

U Expobank najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě, kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém a některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti na mailu banky: odklad_splatek@expobank.cz Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Sberbank nabízí možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě, kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Nejedná se tak z pohledu klienta o nějaké mimořádné opatření, ale o rutinní záležitost ve formě změny smluvních podmínek a žádosti o odložení splátek, které je možné využit i v běžných případech.

U Creditas na rozdíl od konkurentů nemusí klienti nic dokládat a stačí pouze stručný popis situace. Problémem je zatím malý rozsah informací k samotné věci. Odložit splátky je možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky. Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat emailem na adresu hypotecni@creditas.cz.

U Hello Bank mají klienti, kteří se v důsledku aktuální situace dostali do problémů se splácením, mají kontaktovat banku pro odklad splátek na e mailu: mimoradnyodklad@hellobank.cz nebo dopisem na její adresu. Klienti mají uvést jméno, datum narození, identifikaci produktu (variabilní symbol splátky nebo číslo úvěrového účtu) a důvod, proč žádají o odklad splátek. Každou žádost pak banka posoudí individuálně. Odložit splátky bude možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky.  

Zdroj: Bankovnipoplatky.cz

Datum vytvoření: 31/03/2020

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko