Přejít k hlavnímu obsahu
Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2018
Poslanecká sněmovna včera ve večerních hodinách schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Celkové příjmy státního rozpočtu jsou na rok 2018 navrženy ve výši 1 314,5 mld. Kč, celkové výdaje v příštím roce dosáhnou 1 364,5 mld. Kč. Výsledný deficit státního rozpočtu ve výši 50 mld. Kč je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na letošní rok o 10 mld. Kč nižší. Sněmovnou schválený rozpočet nyní míří k podpisu prezidentem republiky.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2018 vytváří základní předpoklady pro naplnění hlavních politických a ekonomických priorit, mezi které patří mimo jiné promyšlené investice do dopravní infrastruktury, vzdělávání, vědy a výzkumu a výrazné posílení peněžních prostředků v sociální oblasti.

Rozpočtované výdaje na investice z domácích zdrojů vzrostou oproti letošnímu roku o 5,5 mld. Kč na 57,7 mld. Kč, což je nejvíce od roku 2013. Kapitálové výdaje kryté příjmy z EU a ostatních zahraničních finančních mechanismů se rozpočtují ve výši 32,4 mld. Kč, avšak v průběhu příštího roku je bude možné pružně přizpůsobovat zejména podle vývoje skutečného čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů (například v roce 2015 takto byly posíleny na 138,7 mld. oproti původně rozpočtovaným 34,9 mld. Kč). 

Národní zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši takřka 54 mld. Kč jsou nejvyšší za posledních 10 let. Jednotlivé rezorty navíc budou moci použít na své investice dalších minimálně 70 mld. Kč, což je očekávaná minimální výše nároků z nespotřebovaných kapitálových výdajů na konci roku 2017.

Také zvýšení podílu sdílených daní a celkových daňových příjmů mířících do rozpočtů územních samospráv podpoří investiční aktivity krajů a obcí, jejichž oživení bylo viditelné již letos. Podíl obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty vzroste z nynějších 21,4 % na 23,58 % od 1. ledna 2018, díky čemuž získají obce a města do svých rozpočtů 9 mld. Kč navíc.

Vysoké školy si v příštím roce polepší o rekordní 3 mld. Kč. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximální možné navýšení, které potvrzuje, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi klíčové vládní priority. Výrazného posílení se dočká i oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to o cca 2,1 mld. Kč z národních zdrojů. Celkový objem výdajů na podporu této oblasti, včetně spolufinancování ze zahraničních zdrojů, tak v roce 2018 dosáhne celkem 40,6 mld. Kč, z toho z národních zdrojů 34,80 mld. Kč. Proti skutečným výdajům na tuto oblasti v roce 2014 činí nárůst národních zdrojů celkem 7,5 mld. Kč.  

Naplánovaný rozpočet dále umožňuje navýšení počtu učitelů vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a je v něm obsaženo také zvýšení platových tarifů o 15 % pro pedagogické pracovníky, resp. o 10 % pro ostatní státní zaměstnance. Stejně tak je v něm zohledněno i zvýšení důchodů o 4 % díky valorizaci, která navyšuje průměrný důchod o 475 Kč na 12 298 Kč.

V rámci rozpočtu je také vyčleněna historicky nejvyšší částka ve výši 14,9 mld. Kč na dotace na financování sociálních služeb, tj. o více než 60 % více oproti letošnímu roku.

Schválený rozpočet také posiluje výdaje na bezpečnost státu v rezortech Ministerstva vnitra Ministerstva obrany a zahrnuje výdaje na rostoucí počty vojáků. 

Posílení rozpočtu Ministerstva vnitra o 8,5 mld. Kč na 71,9 mld. Kč umožní přijmout další bezpečnostní opatření i v oblastech boje s kyberkriminalitou a terorismem. Výdaje na obranu se v příštím roce zvyšují celkem o 6,4 mld. Kč a ve výhledu do roku 2020 až na 77,3 mld. Kč, tj. cca 1,4 % HDP, což umožní plnit mezinárodní závazky České republiky plynoucí z jejího členství v NATO.

Datum vytvoření: 21/12/2017
-- Redakce

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB šlape na plyn. Sazby jdou dolů o 50 bazických bodů Rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makro prognózu. Ta oproti listopadu po... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko