Přejít k hlavnímu obsahu
Státní dluh klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě
V roce 2018 došlo k mírnému poklesu státního dluhu České republiky o 2,7 mld. Kč z 1 624,7 mld. Kč na konečných 1 622,0 mld. Kč. Již pátým rokem v řadě tak Ministerstvo financí může vykázat i meziroční pokles jeho podílu na HDP, který v roce 2018 činil 1,7 procentního bodu z 32,2 % na 30,5 %.

Od roku začátku roku 2014, kdy podíl státního dluhu na HDP dosahoval 41,1 %, klesla zadluženost České republiky již o 10,5 procentního bodu, což nadále řadí Českou republiku mezi jedny z nejméně zadlužených států Evropské unie. Této skutečnosti si v roce 2018 všímaly i mezinárodní ratingové agentury, a i díky tomu hned tři agentury, konkrétně Fitch Ratings, JCR a R&I, zvýšily své ratingové hodnocení závazků České republiky a agentura Moody’s v rámci potvrzení ratingu vylepšila výhled ze stabilního na pozitivní.

Financování hrubé výpůjční potřeby, jejíž hodnota v roce 2018 činila 303,1 mld. Kč, probíhalo zejména na domácím dluhopisovém trhu prostřednictvím prodeje státních dluhopisů. Ministerstvo financí v roce 2018 zaznamenalo mimořádně vysokou poptávku po státních dluhopisech České republiky, což podtrhuje i fakt, že loňská hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů dosáhla rekordní výše 259,2 mld. Kč, což je o 46,1 mld. Kč více než v předchozím roce.

Zájem byl hlavně o státní dluhopisy s relativně delší dobou do splatnosti, což dokládá i fakt, že téměř polovina vydaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů měla splatnost nad 10 let a průměrná splatnost celkové hrubé emise byla 9,1 roku, tedy o 1,8 roku více než v předchozím roce. Díky tomu se také zvýšila průměrná splatnost celého dluhového portfolia z 5,0 roku na 5,4 roku.

Celková hrubá emise státních pokladničních poukázek činila 184,0 mld. Kč, přičemž její převážná část nesloužila primárně ke krytí potřeby financování, resp. hrubé výpůjční potřeby, nýbrž k využívání přetrvávajících výhodných podmínek na krátkém konci výnosové křivky. Ministerstvo financí peněžní prostředky získané prodejem státních pokladničních poukázek dále investovalo na peněžním trhu a to za vyšší výnos, než za jaký byly tyto peněžní prostředky získány. Tento úrokový diferenciál představoval dodatečný příjem státního rozpočtu, když za celý rok 2018 takto Ministerstvo financí získalo 227,4 mil. Kč v akruálním vyjádření. Téměř všechny státní pokladniční poukázky vydané v roce 2018 byly v tomto roce i splaceny.

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu v roce 2018 dosáhly výše 40,7 mld. Kč, z toho čisté úrokové výdaje představují 40,6 mld. Kč a poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 0,1 mld. Kč. V prostředí rostoucích výnosů státních dluhopisů po celé délce výnosové křivky reagujících na postupné zvyšování základních úrokových sazeb České národní banky došlo v roce 2018 jen k mírnému meziročnímu nárůstu čistých úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu o 1,2 mld. Kč. Ministerstvo financí však díky vhodnému časování emisní činnosti a pružné reakci na vývoj na finančních trzích dosáhlo úspory ve výši 4,5 mld. Kč oproti původně schválenému rozpočtu, což částečně přispělo k lepšímu než očekávanému hospodaření státního rozpočtu, a mohlo tak v průběhu roku 2018 převést do jiných rozpočtových kapitol prostředky v celkové výši 3,3 mld. Kč formou rozpočtových opatření.

Ministerstvo v průběhu roku 2018 splatilo či odkoupilo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě 187,5 mld. Kč, mezi které patřil například státní dluhopis s relativně vysokou roční kupónovou sazbou 4,60 % p. a. v celkové jmenovité hodnotě 74,4 mld. Kč vydaný v roce 2003 s původní dobou do splatnosti 15 let, se kterým byly spojeny roční úrokové náklady ve výši 3,4 mld. Kč. Dále byl splacen státní dluhopis vydaný na zahraničních trzích v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. EUR s kupónovou sazbou 5,0 % p. a. a ročními úrokovými náklady 100,0 mil. EUR. Spolu se splátkami spořicích státních dluhopisů dosáhly splátky v roce 2018 celkové jmenovité hodnoty 255,3 mld. Kč. Odkupy a splátky těchto státních dluhopisů, jejichž průměrná kupónová sazba činila 3,0 % p. a., byly refinancovány prodejem státních dluhopisů na domácím trhu s průměrnou kupónovou sazbou ve výši 1,9 % p. a., tedy o 1,1 procentního bodu nižší, což bude mít jednoznačně pozitivní dopad na výdaje spojené s obsluhou státního dluhu v dalších letech.

Čisté příjmy z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny činily v roce 2018 celkem 2,2 mld. Kč, což je o 1,9 mld. Kč více než v předchozím roce. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu mají investiční operace v rámci řízení likvidity korunové státní pokladny, kdy vlivem růstu základních úrokových sazeb České národní banky v průběhu roku došlo k navýšení výnosů dosažených z operací s použitím zástavy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky a krátkodobých investic ve formě depozitních operací o 1,8 mld. Kč ve srovnání s předchozím rokem. Souhrn příjmů státního rozpočtu z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny, zapůjčování státních dluhopisů a z titulu výpůjčních operací se záporným výnosem činil celkem 2,3 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2017.

 

Datum vytvoření: 15/02/2019

invest summit

ZK2023 cena podnikatelů

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko