Přejít k hlavnímu obsahu
Výsledky NN Group za druhé čtvrtletí roku 2018: Solidní provozní výsledek, kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 226 %
Provozní výsledek stoupl oproti druhému čtvrtletí 2017 o 25,6 procenta na 508 milionů eur, a to především díky lepšímu výkonu nizozemské neživotní pojišťovny v oblasti upisování smluv, dividendám z private equity v nizozemské životní pojišťovně a díky nižším výdajům. Základní čistý zisk ve výši 436 milionů eur – tedy nárůst o 92,7 % oproti druhému čtvrtletí roku 2017 – odráží vyšší provozní výsledek a vyšší kapitálový výnos, ale také fakt, že NN Group musela ve druhém čtvrtletí 2017 vytvořit rezervy týkající se ING Australia Holdings.

Ve druhém čtvrtletí 2018 se po-dařilo dále snížit náklady o 62 milionů eur; celkem tedy již bylo dosaženo snížení nákladů o 236 milionů eur (oproti roku 2016). Celkový objem nově uzavřených smluv vzrostl za 6 měsíců roku 2018 o 20,2 procenta na 205 milionů eur, zejména díky japonské životní pojišťovně a Insurance Europe.

Provozní výsledek klesl na 63 milionů eur ze 73 milionů eur ve druhém čtvrtletí roku 2017; tehdy NN Group těžila z jednorázového příjmu ve výši 7 milionů eur, zatímco v tomto čtvrtletí měla jednorázový výdaj ve výši 5 milionů eur. Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 146 milionů EUR, což představuje desetiprocentní pokles oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017, a to především kvůli nižším tržbám v Řecku, Turecku a Španělsku. Hodnota nového obchodu (VNB) za prvních šest měsíců roku 2018 činila 83 milionů eur, což představuje nárůst o 72 milionů eur oproti stejnému období loňského roku, a to díky ziskovějšímu obchodnímu mixu.

 

Klíčové údaje NN Group

Výsledky v mil. eur

2Q18

2Q17

Změna

6M18

6M17

Změna

Provozní výsledek

508

404

25,6 %

821

810

1,3 %

Čistý zisk

463

240

92,7 %

862

676

27,6 %

Provozní výsledek Insurance Europe se v druhém čtvrtletí roku 2018 snížil na 63 milionů eur ze 73 milionů eur za druhé čtvrtletí roku 2017, protože před rokem NN Group těžila z jednorázového příjmu ve výši 7 milionů eur. V současném čtvrtletím výsledku je naopak zahrnut jednorázový výdaj ve výši 5 milionů eur. Investiční marže zůstala stabilní v hladině 23 milionů eur.

Poplatky a výnosy z pojistného klesly na 173 milionů eur ze 179 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, v němž společnost zaznamenala jednorázový příjem ve výši 4 milionů eur. Na výsledku stávajícího čtvrtletí se negativně podepsal dopad měnových vlivů v Turecku ve výši tří milionů eur. Technická marže klesla na 46 milionů eur ze 47 milionů eur v druhém čtvrtletí roku 2017, což odráží jednorázový náklad ve výši pěti milionů eur v Belgii, částečně vyvážený pozitivním vývojem v oblasti úmrtnosti a nemocnosti v Polsku a Španělsku.

V prvních šesti měsících roku 2018 provozní výsledek Insurance Europe vzrostl na 134 milionů ze 115 milionů eur ve stejném období roku 2017, hlavně díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného, příznivým statistikám úmrtnosti a zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí roku 2017.

Zisk před zdaněním v prvních šesti měsících roku 2018 klesl na 132 milionů eur ze 158 milionů eur ve stejném období roku 2017, v čemž se odrážejí nižší výnosy z prodeje investic do obligací a akcií, částečně vyvážené vyšším provozním výsledkem.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) klesl za prvních šest měsíců roku 2018 na 332 milionů eur z 345 milionů eur ve stejném období roku 2017. Za tento pokles může hlavně nižší prodej spořicích produktů v Řecku a prodej NN Life Luxembourg v říjnu 2017; částečně jej ovšem vyvažuje zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí 2017.

V prvních šesti měsících roku 2018 vzrostla hodnota nového obchodu (VNB) na 83 milion eur ze 72 milionů ve stejném období roku 2017, neboť dopad nižších prodejů bohatě vyvážil ziskovější obchodní mix a zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí roku 2017.

 

Datum vytvoření: 23/08/2018

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Březnová inflace poklesla na 15 % Hlavní příčina březnového poklesu inflace byla spojená s vývojem cen pohonných h... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler