Přejít k hlavnímu obsahu
Jak se AML legislativa dotýká předplacených karet?
Od 1. ledna tohoto roku je účinná novela zákona o praní špinavých peněz. Ta sama o sobě podmínky pro předplacené karty nemění. Nicméně její česká transpozice omezuje dosud existující režim zjednodušené kontroly klienta a tím i možnosti využívání předplacených karet s režimem zjednodušené kontroly klienta.

Podle novely zákona nemá vydavatel karty povinnost identifikovat klienta v případě:

  • elektronických peněz uchovávaných na médiu, které nelze dobíjet, pokud nejvyšší uchovávaná částka nepřekročí 250 eur, nebo 500 eur, jde-li o elektronické peníze, které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce,
  • elektronických peněz uchovávaných na médiu, které lze dobíjet, pokud může být použito pouze k provedení vnitrostátní platební transakce a celkový měsíční limit pro odchozí platby a současně i nejvyšší uchovávaná částka nepřesahuje 250 eur,
  • platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 eur a současně celkový limit plateb realizovaných z jednoho telefonního čísla pro kalendářní rok nepřesahuje 2500 eur.

Většina programů anonymních karet v Česku toto již reflektovala. Limity na anonymních kartách byly omezeny a identita zákazníků je proaktivně ověřována pro otevření neomezené funkčnosti platební karty. V tom kontextu je důležité nezaměňovat anonymní (není známa identita držitele karty) a nepersonalizované karty (na kartě není uvedeno jméno držitele). Na druhý případ se limity výše nevztahují v případě, že je identita držitele známá. V současné chvíli se vedou diskuse s vydavateli karet o tom, jak učinit proces ověření identity (tzv. KYC) co nejjednodušší a nejpříjemnější pro jednotlivé držitele.

Jaký má toto dopad na fungování předplacených karet v ČR?

Anonymní předplacené karty byly populární zejména v době svého startu. „Dovolím si odhadnout, že v prvních měsících fungování byl podíl plně ověřených uživatelů relativně malý. S postupným vývojem v segmentu předplacených karet se však situace zásadně měnila. Část držitelů své karty zakoupené primárně za účelem anonymity registrovala, aby rozšířili možnosti jejich využití. Pro pocit bezpečí jim plně postačoval fakt, že karta není propojena s jejich běžným účtem a není na ní uvedeno jméno držitele.“ říká Michal Čarný, Business Development Manager pro ČR, SR a Rakousko, Mastercard. Současně se také výrazně rozšířila paleta řešení využívajících předplacené karty. Jako dobrý příklad můžeme uvést třeba využití předplacených karet nahrazujících tradiční papírové stravenky. Tyto karty jsou poskytovány zaměstnancům firem a již od samého počátku je tak identita jejich držitelů plně ověřena. I před zavedením regulace tedy bylo zřejmé, že budoucnost mají primárně ověřené karty.

Dnes propozice plně anonymní předplacené karty příliš atraktivní není. Předplacené karty se uplatňují spíše ve specifických odvětvích jako například výše zmíněné stravenkové karty, karty pro děti a mladistvé, městské karty, karty pro jednoduchou správu firemních financí, věrnostní a dárkové karty, karty zaměstnaneckých benefitů či karty, které umožňují transparentní financování nákupu (nakoupím hned a platbu řeším až později po vyzkoušení zboží), a to s několika výjimkami zejména ve formě využívající ověřenou identitu držitele.

Jak se bude AML legislativa ve vztahu k předplaceným kartám vyvíjet dále?

V současné době evropské instituce diskutují o tzv. směrnici AML 5 (týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Tato novela by se měla zaměřovat nejen na předplacené karty, ale také na dosažení celkově větší transparence. Směrnice řeší pouze anonymní předplacené karty (a nikoliv karty, kde je identita držitele známá) a diskutují se například následující omezení:

Snížení limitu na nedobíjitelné karty na cca 150 eur s možností výběru v hotovosti max do 50 eur. Mastercard jde v rámci svých pravidel nad rámec této směrnice již nyní a výběry hotovosti u zcela anonymních karet neumožňuje. Diskuse na téma omezení využitelnosti těchto karet v e-commerce. Dle Mastercard k tomu v tuto chvíli neexistuje žádný logický důvod. Acquireři budou povinní akceptovat jen platby takovými anonymními předplacenými kartami, které byly vydané v zemích s bezpečnostními pravidly na úrovni těch v EU.

Mastercard v tuto chvíli úzce spolupracuje s evropskými institucemi a členskými státy na definici pravidel, která dávají smysl, adresují obavy jednotlivých států, ale současně neomezují legitimní využívání karet.

 

Datum vytvoření: 04/01/2018
-- Redakce
komentáře
Rok, na který hned tak nezapomeneme Poprvé už na jaře, kdy omezení služeb a (ne)dobrovolné odstávky v průmyslu způso... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Může trhům vydržet euforie z vítězství Joea Bidena? Velkou obavou trhů před letošními volbami byl strach ze scénáře, ve kterém Donal... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Druhá vlna převálcovala nadějně se vyvíjející služby V září se službám obecně dařilo a jejich výkony reálně mírně rostly. Oproti před... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
nepřehlédněte