Přejít k hlavnímu obsahu
VIDEO: Mastercard a Úřad místopředsedy vlády Slovenska budou spolupracovat
Mastercard a Úřad místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci podepsaly Memorandum o spolupráci. Podpisem memoranda odstartovalo partnerství mezi Mastercard a slovenskou vládou v oblasti rozvoje technologických inovací ve veřejném sektoru, v oblasti tzv. smart cities a podpoře e-commerce nebo ochrany dat ve vztahu k platbám.

Spolupráce rovněž zahrnuje oblast implementace moderních platebních řešení ve státní správě, digitalizaci řízení výplaty sociálních dávek, platby pokut nebo zavádění nových platebních metod, například na centrálním portálu veřejné správy. Memorandum podepsali prezident Mastercard Europe Javier Perez a místopředseda vlády Slovenska pro investice a informatizaci Peter Pellegrini.

Mastercard a úřad místopředsedy vlády se dle memoranda zavazují vzájemně podporovat, rozvíjet a zavádět do veřejného sektoru inovace a nové technologie a jít tak příkladem jak občanům, tak i soukromému sektoru.„Uvědomujeme si přínosy moderních technologií pro lidi a obzvlášť pro růst digitální zručnosti, finanční gramotnosti a pro začleňování marginalizovaných komunit,“ udává se v memorandu.

„Mastercard má rozsáhlé zkušenosti v oblasti smart řešení a jsme připraveni v tomto ohledu slovenské vládě pomáhat. Technologie a inovace jsou klíčovou esencí Mastercard, a proto máme ambici odevzdat v rámci naší spolupráce to nejlepší a přinést tak do každodenního života Slováků pohodlí, bezpečnost a spolehlivost,“ uvedl Javier Perez.

„Jednoduchost, bezpečnost a spolehlivost jsou hlavní charakteristiky, které vyžadujeme od elektronických služeb státu pro občany. Platba kartou za tyto služby tak, jako když si člověk kupuje letenku nebo cokoliv jiného na internetu, bude už brzy součástí e-governmentu,“ řekl vicepremiér Peter Pellegrini.

Memorandum pak Mastercard podepsala s úřadem vlády na dobu 12 měsíců, přičemž na zá- kladě písemné dohody obou stran může být jeho platnost i účinnost libovolně prodloužena.

Jen pro informaci Mastercard zavedla jako první na Slovensku bezkontaktní platby už v roce 2008 a dnes vidíme, že až 95 % platebních karet je bezkontaktních. Dalším trendem je obrovský nárůst transakcí kartami, čímž patří Slovensko, ale také Česko k nejrychleji rostoucím zemím v tomto segmentu.

Rozsah spolupráce

V rámci memoranda je pak přesně definován rozsah vzájemné spolupráce:

 • Strategické plánování a investice: Strany si vzájemně vytvoří rámec pro vzájemnou výměnu poznatků a informací jako základ pro rozvoj dlouhodobého dialogu za účelem strategického plánování a konzultací v oblasti vládní podpory, v inovacích a realizaci společných cílů. Úřad bude čerpat ze svých zkušeností a expertizy Mastercard.
 • Rozvoj technologických inovací ve veřejném sektoru: Úřad v případě rokování může přizvat na zasedaní Rady vlády Slovenské republiky pro digitalizaci veřejné správy a jednotného digitálního trhu Mastercard jakožto zástupce odborníků z teorie a praxe.
 • Rozvoj technologické infrastruktury chytrých měst: Strany v rámci svých kompetencí budou podporovat povědomí o konceptu chytrých měst na území Slovenska. 
 • Spolupráce na pokrokových platebních řešeních, bezpečnosti plateb a identifikačních technologiích: Strany mohou příležitostně diskutovat o inovacích, elektronickém obchodování, ochraně dat, kyberbezpečnosti, identifikaci v souvislosti s platbami a dalších novinkách, které by mohly být pro obě strany zajímavé. Mastercard pak poskytne úřadu v rámci pracovní skupiny své znalosti sdílením svých osvědčených zkušeností z praxe.
 • Práce na společných projektech: Strany budou podporovat investice a proces informatizace na Slovensku. Přičemž budou mít na zřeteli nejen aspekt podnikatelských příležitostí a hospodářského rozvoje, ale také sociální aspekt zaměřující se na zlepšování kvality života obyvatel.
 • Zavedení moderních platebních řešení ve státní správě: Strany identifikují možnosti realizace pilotních projektů po vzájemném dialogu s předmětnými orgány veřejné správy, které mohou zahrnovat elektronizaci managementu dávek, platby pokut či zavedení nových platebních metod.
 • Podpora slovenských technologických firem a start-upů: Mastercard bude ve spolupráci s úřadem podporovat slovenské technologické firmy a start-upy, zejména co se týče přístupu ke globálním partnerům, technologiím, výměny informací, podpory propagace, průniku na trh, výzkumu a vývoje. V tomto směru bude hrát klíčovou roli implementace dokumentu „Návrh pilotní podpory projektů experimentálního vývoje a inovací pro budování chytrých měst na Slovensku“.
 • Spolupráce se samosprávami při budování chytrých měst: Mastercard a úřad budou spolupracovat na propagaci a rozvoji iniciativ chytrých měst spolu se samosprávami a jinými relevantními ministerstvy a vládními úřady. Cílem je rozšířit nasazení inovačních technologií, aby lidé z měst a obcí měli lepší a efektivnější zážitek, ať už se jedná o dopravu či městská prostranství.
 • Práce s marginalizovanými komunitami a méně vyspělými regiony: Strany jsou si vědomy velkých sociálních rozdílů mezi regiony a komunitami na Slovensku. Proto budou podporovat formy finanční inkluze, mikropodnikání a investice skrze využití moderních technologií, které redukují výši vstupních nákladů při vstupu do podnikání.
 • Dosažení cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN: Mastercard podpoří globální úsilí zaměřené na naplnění cílů udržitelného rozvoje, které jsou v kontextu Slovenské republiky koordinované úřadem. Strany společně identifikují příležitosti pro aktivnější zapojení soukromých společností do naplňování cílů udržitelného rozvoje. 
 • Zapojení Mastercard do iniciativ a aktivit úřadu jakožto Digitální koalice. Ta spojuje partnery ze státního, soukromého, neziskového a akademického sektoru, ve snaze připravit Slováky všech věkových skupin na práci a život v nastupující digitální ekonomice.

Memorandum také v Česku

Mastercard podepsala v polovině listopadu také memorandum s Jihočeským krajem o spolupráci pro rozvojový koncept tzv. smart cities. Jedná se o vůbec první memorandum mezi Mastercard a krajským územním celkem v České republice. Memorandum slavnostně podepsali ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Mastercard a Jihočeský kraj se tímto zavázaly ke vzájemné spolupráci v přípravě, realizaci a im plementaci chytrých projektů, které využívají možnosti technologií pro udržitelný rozvoj měst a obcí, zlepšení životního prostředí, snižování emisí nebo podporu nových technologií. Jihočeský kraj patří i díky své iniciativě Smart Region Jižní Čechy v oblasti konceptu chytrých měst a regionů k nejprogresivnějším. Obě strany si tímto podpisem mimo jiné stvrzují svůj zájem a vůli ke vzájemné spolupráci, a to zejména v oblastech městské a veřejné dopravy, jež je v kraji velmi aktuálním tématem.

„Výrazně zjednodušit život ve městech lze poměrně snadno prostřednictvím stávajících technologií a digitalizací služeb. K prioritním cílům v Jihočeském kraji bude patřit elektronické odbavení cestujících a strategie rozvoje dopravy,“ uvedl ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku Miroslav Lukeš.

Letos již v rámci konceptu smart cities podepsala Mastercard memoranda s městy Kolín nebo Prievidza.

 

Datum vytvoření: 02/01/2018
-- Redakce
komentáře
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Je německý záchranný balík skutečně „chytrý”? Co však udělat v druhé fázi krize, kdy v rozmrzajících ekonomikách půjde o to „c... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte