Přejít k hlavnímu obsahu
Ačkoliv téma ESG dnes hodně rezonuje, reálné kroky teprve přicházejí
Tvrdí Tomáš Němeček, partner v oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy v EY ČR. Podle jeho slov banky začínají být v této oblasti stále aktivnější, přičemž tématem číslo jedna je jejich uhlíková stopa, kterou se snaží minimalizovat i v rámci svých úvěrových portfolií.
Němeček foto

Jak konkrétně banky k ESG přistupují? Jaký vliv má tato problematika na jejich úvěrové portfolio? A jak vlastně vypadá v Česku situace ohledně zelených ratingů? Právě na tyto otázky a mnoho dalších odpovídá Tomáš Němeček v novém čísle Bankovnictví.

Zatímco ještě před několika lety jsem měl pocit, že je Bankovnictví spíše o digitalizaci, inovaci a ten, kdo nedigitalizoval, nebyl „in“, dnes je digitál již samozřejmost a přesouváme se do jiné roviny, kterou je udržitelnost. Ta však není pouze o zelené kanceláři. Co všechno ESG pro banky znamená?

Nejprve mi dovolte reagovat na téma digitalizace. Banky dnes o digitalizaci asi méně mluví, ale o to víc konají. A stále zůstává další velký prostor pro on-line onboarding klientů, rozšiřování nabídky digitálně dostupných produktů, individualizaci produktové nabídky, zpřehledňování a zjednodušování digitálních služeb klientům atd. A pokud k tomuto tématu přidáme i oblasti strojového učení, využívání principů blockchain a zákaznické zkušenosti v Metaverse, můžeme si být jistí, že o digitalizaci uslyšíme ještě mnoho zajímavého po dlouhé roky.

ESG se v tomto srovnání nachází na počátku. Téma velmi silně rezonuje, ale první reálné kroky v bankách teprve přicházejí. V centru ESG oblasti je dopad na klimatickou změnu. Výpočty evropských bank, které jsou v této oblasti pokročilejší, prokazují, že dopad banky na klimatickou změnu v oblasti emise skleníkových plynů je v průměru z 99 procent právě v tom, co banka financuje (tzv. scope 3 downstream emise), a jen z 1 procenta o tom, jak zelené jsou její kanceláře, energetické hospodářství a cestování (tzv. scope 1, scope 2 a scope 3 upstream emise). Pokud si však projdete zprávy českých bank o jejich přístupu k udržitelnosti, obvykle objevíte mnoho informací o nákupu zelených energií a pořizování elektroaut pro provoz bank, ale jen málo něco konkrétního o tom, jak snížily emise financované jimi poskytnutými úvěry. 

Nicméně banky začínají být v této oblasti aktivnější. My jsme například ve spolupráci s bankovní skupinou Erste Group vyvinuli metodiku a nástroj na výpočet emisí skleníkových plynů, které banka financuje svými úvěry (tedy výpočet scope 3 downstream emisí) a v současné době také pomáháme Erste Group s nastavením cílů pro scope 1, 2 i 3 emise v rámci jejich Net Zero ambice.

Přestože uhlíková stopa bank je ESG tématem číslo jedna, banky se postupně musí více zabývat i dalšími faktory ať v environmentální oblasti (vodní hospodářství, zacházení s odpady, dopad na biodiverzitu atd.), sociální oblasti (inkluze, rovné příležitosti, diverzita týmů atd.) nebo v governance oblasti (pravdivé a průhledné výkaznictví, efektivní interní procesy, profesionální řízení atd.).

Datum vytvoření: 19/09/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák