Přejít k hlavnímu obsahu
Gartner Symposium ITxpo 2016: Poznejte budoucnost!
„Digitální revoluce vytváří nový svět, kterého jsme všichni součástí,“ uvedl velkolepou konferenci, která se pořádala na začátku listopadu a na které byl i redakční tým Bankovnictví, Peter Sondergaard, Senior Vice President Gartner Research. Zároveň vyzval přítomné CIO k akci, jelikož jsou to právě oni, kdo mohou tento nový svět vytvářet a nemusí se jen snažit zvládat a stíhat nové trendy.
Peter Sondergaard Gartner

Hlavní myšlenkou konference bylo zapojení společností do nového digitálního ekosystému, který se stává součástí civilizace a přetvá- ří ji. Do roku 2020 by podle Gartneru mělo být připojeno k internetu celkem 26 miliard zařízení, což odpovídá 63 miliardám připojení za vteřinu.

„Naše společnost se mění a tato změna je řízená novými technologiemi. Mnohdy se pak technologie dostává na trh ještě dříve, než je na to sama připravena,“ řekl Peter Sondergaard. Zároveň dodal, že digitální svět kolem nás je v neustálém progresu a nikdy nezůstává statický. „Nejde jen o výpočetní výkon nebo o mož- nosti neustále aktualizovaných aplikací a nových služeb. Mění se síla zákazníků, povaha konkurence a stále častěji jsou používány technologie, které bývaly na samotném horizontu a nastupovaly pomalu – nyní ale přicházejí náhle. Co bývalo vizí pro nadcházející éru, se náhle stalo projektem pro příští rok,“ dodal Peter Sondergaard.

Podle něho jsou právě CIO tvůrci nové infrastruktury, která je nezbytná pro rozvoj byznysu. 

Což bylo jednou z dalších stěžejních myšlenek konference. „S neustále rostoucí digitalizací se bude role CIO měnit a bude stále více důležitá. CIO doposud vytvářeli systémy, na nichž fungují back office, front office, a tyto systémy následně propojovali i mimo své interní sítě. Nyní ale budou muset fungovat v rovinách, ve kterých doposud nefungovali, jelikož bude právě na nich, aby ve spolupráci s CDO (Chief Digital Officier) a CTO (Chief Technology Officer) začali budovat novou digitální platformu, která se stane plnohodnotnou součástí digitálního ekosystému,“ dodal Peter Sondergaard.

Změny ale nebudou tiché a nenápadné, právě naopak. Celá firemní infrastruktura by měla být zásadně přetvořena. Společnosti se musí zbavit všech starých návyků, které je omezují v digitální transformaci. Zásadním je pak v tomto kontextu bimodální přístup, kdy vedle sebe pracují lidé se zcela odlišným vnímáním reality – starší a zkušenější, kteří právě díky svým zkušenostem vidí mnoho překážek, a mladí a méně zkušení, kteří přicházejí s inovativními nápady. Právě bimodální způsob řízení byl jedním ze stěžejních témat celé konference jakožto nezbytný prvek pro další rozvoj firmy. „Zbavte se všech návyků, které omezují bimodální způsob řízení. Proměňte bimodální IT v kontinuální proces a disciplínu, nikoli jen způsob, jak řídit několik samostatných projektů,“ řekl Vice President Gartneru Don Scheibenreif. Právě díky bimodálnímu řízení budou společnosti schopné nejen reagovat, ale zejména i přicházet s novými nápady (rozdělení nejen projektů, ale celého IT na dva režimy – konzervativní a dynamický – je konceptem, který analytici Gartneru prosazují již několik let a v poslední době hovoří stále častěji o možno ti aplikovat jej nejen na IT, ale na řízení celých organizací). S bimodálním přístupem a vyšší digitalizací souvisí také vyšší nároky na pracovníky, zejména pak v oblasti IT. Například v oblasti kyberbezpečnosti bude do roku 2019 třeba 6 milionů pracovníků, ale potřebnou kvalifikaci má dnes pouze 4,5 milionu lidí. Po vývojářích softwaru by pak do roku 2020 měla vzrůst poptávka o 32 procent a po big data profesionálech o 23 procent. 

Společnosti se musí zbavit všech starých návyků, které je omezují v digitální transformaci.

Digitální platformy

Jedním z klíčových témat celé konference byly digitální platformy. Jak by tyto platformy měly vypadat, aby se staly plnohodnotnou součástí nového digitálního světa? A jak vlastně vytvořit něco nového a zároveň se vypořádat s výzvami, před kterými CIO dnes stojí? Základem je optimalizace nákladů, která by se měla stát permanentní praxí v každé organizaci. Není dobré sledovat náklady IT vůči celkovému zisku, ale vnímat náklady na IT jakožto investici, která podpoří dynamiku byznysu. Inovace by se měly vždy přizpůsobovat záměrům byznysu, nikoli byznys inovacím, zaznělo na konferenci. Zajímavostí bylo poukázání na skutečnost, že spo- lečnosti, které za IT utrácejí více než jejich kon- kurenti, mají vyšší nárůst zisků. 

Předpověď nákladů na IT v regionu EMEA
Zdroj: Gartner

Nová digitální platforma by měla umožnit rmám plnohodnotně fungovat v neustále se měnícím ekosystému byznysu, regulace a spotřebitelů. Pro CIO by pak neměla být pouze příslibem, ale prioritou, která bude klíčová pro udržení byznysu firmy. Tato digitální platforma představená společností Gartner se skládá z pěti prvků. Jsou jimi:

IT systémy – infrastruktura, na které společnost funguje. Data, která jsou stále všudypřítomnější a otevřenější, je třeba také chápat jako aktiva a „palivo“ digitální éry a konečně tradiční (legacy) systémy je třeba důsledně nahrazovat. Například jihoafrická Netbank zvolila strategii desetiprocentní redukce tradiční IT infrastruktury čtyři roky v řadě.

Zákaznická zkušenost – jak se zapojuje společnost do interakce se zákazníkem. Zásadní je rostoucí význam digitální zákaznické zkušenosti – ta může být jediná, kterou zákazníci znají, ke změnám dojde díky technologiím, jako je VR či AR (rozšířená realita), a krátkým či přechodným příležitostem označovaným jako „byznys okamžiky“. Kvůli rostoucímu významu botů a virtuálních asistentů poklesne význam mobilních aplikací i tradičního webu.

Věci (IoT) – zapojení IT do fyzického světa. Věci jsou specifické zejména směsí disciplín, kterou dnes představují. Ať už se jedná o autonomní automobily, chytré ledničky, hodinky atd. Všechny tyto věci budou spolu stále více a více navzájem komunikovat a tím, jak budou usnadňovat naše životy, budou zcela zásadně měnit společnost. S rostoucím počtem zařízení souvisí i nárůst počtu datových spojení. IoT je dnes podle Sondergaarda zhruba ve stejně rané fázi, jako byl ERP trh na počátku 90. let minulého století. 

Inteligence – způsob využití systémů v byznysu. Je tím myšlen zejména nástup systémů schopných se učit a rozhodovat nezávisle. Jedná se tedy především o posun od tradiční algoritmické inteligence k inteligenci umělé (strojového učení). Bude se nicméně jednat o specializované chytré stroje a AI, nikoli umělou inteligenci univerzální, která je patrně stále pár desítek let vzdálena. Ekosystémy – interakce společnosti v digitálním světě. Význam byznysových (digitálních) ekosystémů se bude lišit podle odvětví. Pro ta lineárnější, jako je například výroba, nebudou hrát tak významnou roli, zatímco pro jiná budou zásadní. Pro některá, jako je bankovnictví, pak budou mít nově význam zejména kvůli nadcházejícím regulacím. Podle Gartneru pak bude důležité, aby se společnosti, které mají podobné zájmy, naučily spolupracovat.

Všechny tyto prvky by pak měly být vzájemně propojeny a zároveň nezávislé.

Blockchain

Kapitolou samou pro sebe je také technologie blockchain, o které jsme již psali v minulém čísle Bankovnictví. Právě ta by měla umožnit onu digitální propojenost mezi jednotlivými systémy. „Zatímco současné systémy pracují převážně jako mikrojednotky, technologie blockchain umožňuje propojenost na makroúrovni. Je možné říci, že právě takový význam, jako měl internet pro přenos dat, má blockchain pro přenos hodnoty,“ byla jedna z dalších myšlenek konference.

Zavedení této technologie může značně zvýšit dynamiku byznysu ve všech odvětvích a zároveň nabídnout zcela nové obchodní modely. Banky by pak měly tuto technologii zkoumat nejen pro využití v rámci vlastních služeb, ale také jakožto most pro spojení s dalšími odvětvími, která již pomalu začínají tuto technologii adoptovat. Inovace v oblasti blockchainu mohou být natolik zajímavé, že do roku 2018 přinese 85 procent blockchainových projektů byznysovou hodnotu, aniž by blockchain v praxi využily. V roce 2022 by pak inovativní byznys postavený na této technologii mohl mít hodnotu až 10 milionů amerických dolarů.

 


Gartner Symposium ITxpo

Konference ITxpo v Barceloně patří do série osmi největších konferencí týkajících se problematiky IT na světě, které Gartner každoročně pořádá. Další konference se konají v jihoafrickém Cape Townu, japonském Tokiu, Orlandu na Floridě, Sao Paulu v Brazílii, Gold Coastu v Austrálii, indickém Goau a v Arabských emirátech v Dubaji. Na barcelonské konferenci bylo téměř šest tisíc návštěvníků a celkem 2300 CIO. Analytici Gartneru odprezentovali více než 400 přednášek a workshopů a tisíce „one-by-one“ mítinků, v rámci kterých měl každý návštěvník sympozia možnost popovídat si s analytikem na jakékoli libovolné téma. Součástí byl také showroom, kde bylo více než 120 vystavovatelů z různých technologických odvětví. Vyzkoušet jste si tu mohli jak virtuální realitu, tak třeba i závody na unikátním trenažéru. Celkově pořádá Gartner celosvětově více než 60 konferencí ročně, které v minulém roce navštívilo přes 50 000 návštěvníků. 

 

Datum vytvoření: 18/11/2016
-- Redakce

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko