Přejít k hlavnímu obsahu
Role RegTechu ve 21. století: Transformace regulací v bankovnictví a fintechu
V dnešním bankovním světě, kde regulace stále narůstají na komplexitě, se technologie stávají klíčem k efektivnímu dodržování předpisů. RegTech (Regulatory Technology) se stává nepostradatelným nástrojem pro banky i regulátory. Tento článek se zaměřuje na roli RegTechu v bankovnictví a na to, jak by tuzemský regulátor mohl využívat moderní technologie ke zlepšení dohledu nad finančním odvětvím.
regulace

Co je RegTech? RegTech je v podstatě spojením slov „regulace“ a „technologie“ a označuje využívání moderních technologií k automatizaci a zlepšení procesů dodržování regulací a compliance v bankovním průmyslu. Tato technologie zahrnuje široké spektrum nástrojů a aplikací, které umožňují finančním institucím lépe reagovat na regulace a snižovat náklady spojené s jejich implementací.

Tato oblast nabývá na významu, jelikož náklady na compliance se stále zvyšují. Firmy uvádí, že utrácí kolem čtyř procent svých příjmů, aby splňovaly regulace. Banky zaplatily mezi lety 2007 a 2016 na pokutách spojených s compliance 320 miliard USD. Náklady na compliance jsou přímo úměrné počtu regulatorních změn. Například ve finančním sektoru se výrazně zvýšily po světové finanční krizi. Thomson Reuter zaznamenal za rok 2017 celosvětově 56 300 regulatorních změn, což je zhruba jedna nová regulace každých sedm minut. Výzva pro regulátory spočívá také v tom, aby si udrželi přehled o rychle se rozvíjejícím finančním sektoru. Takováto kombinace tlaků od odvětví a regulátorů zároveň vyvolává velkou poptávku po technologických řešeních pro compliance.

Klíčové aspekty RegTechu:

  • Automatizace a digitalizace: RegTech využívá moderní technologie, jako je umělá inteligence (AI) a strojové učení, k automatizaci mnoha manuálních procesů spojených s dodržováním regulací. To zahrnuje sběr, analýzu a reportování dat, což snižuje lidskou chybovost a zvyšuje rychlost provádění procesů.
  • Analýza dat: Velká data (Big Data) jsou stále důležitějším aspektem v oblasti RegTechu. Analytické nástroje umožňují finančním institucím lépe porozumět svým operacím, identifikovat potenciální rizika a detekovat nepravidelnosti.
  • Real-time monitorování: Regtechová řešení umožňují bankám sledovat jejich transakce a aktivity v reálném čase. To je klíčové pro rychlou identifikaci a reakci na potenciální problémy.
  • Kybernetická bezpečnost: Regtechové technologie hrají také významnou roli v ochraně bankovních systémů před kybernetickými hrozbami. Monitorování bezpečnostních událostí a detekce neoprávněných aktivit jsou klíčovými funkcemi.

RegTech přináší bankovnímu sektoru řadu výhod

  • Snížení nákladů na dodržování regulací: Díky automatizaci procesů a efektivní analýze dat mohou banky minimalizovat náklady spojené s dodržováním regulací.
  • Zvýšení efektivity operací: RegTech umožňuje bankám rychleji a přesněji vykonávat jejich dohledové a kontrolní funkce.
  • Zlepšení transparentnosti: Finanční instituce mohou lépe komunikovat s regulátory a poskytovat detailní zprávy o svých aktivitách.
  • Snížení rizik: RegTech pomáhá bankám minimalizovat rizika spojená s nepravidelným dodržováním regulací a potenciálním nedodržením předpisů.

Tržní data

Globální RegTech trh byl v roce 2021 ohodnocen na 8,7 miliardy USD a odhaduje se, že dosáhne tempem (CAGR) 22,7 procenta hodnoty až 29,2 miliardy USD do roku 2027. V roce 2020 si drží nejvyšší tržní podíl Severní Amerika, za kterou těsně zaostává Evropa.

Zhruba pětinový tržní podíl si drží asijský Pacifik a relativně marginální podíl přísluší zbytku světa. RegTech sektoru dominují start-upy, jelikož 70 procent firem v dotazované skupině bylo mladších pěti let. Většina firem také uvedla, že je vyvíjen tlak na jejich podnikatelské modely od trhu i od regulátorů. Společnosti průměrně hodnotily výhled obtížnosti na třech trzích, kterým se nejvíce věnují, 8/10 body, což indikuje výzvu ze strany trhu.

Zdá se, že firmy na tržní tlaky reagují cenovými změnami, ačkoli rozdíl není tak značný. Více znatelné jsou reakce na regulační tlaky, které obvykle spíše omezují změny podnikatelských modelů. 50 procent firem, které čelily regulatorním tlakům, uvedlo drobné nebo žádné změny ve svých podnikatelských modelech, což můžeme porovnat
s 31 procenty těch, kteří čelili tržním tlakům.

Regulatorní vývoj a aktivity

Regulátoři po celém světě chtějí využít potenciální benefity fintechů a zároveň minimalizovat možná rizika zejména v případech, kdy by mohla být ohrožena kvalita služeb, kterou obdrží zákazník. Jeden přístup používaný regulátory je takzvané pískoviště, kde mohou být nová řešení testována a vyvíjena bez toho, aby musela plně splňovat všechny relevantní regulatorní požadavky již od začátku. Takováto pískoviště jsou způsobem testování konceptů bez vstupních bariér.

FinTech regulace a politika po celém světě usiluje o balanci mezi podněcováním potenciálně přínosných rozvíjejících se technologií a ochranou zákazníka a finanční stabilitou. Na nadnárodní úrovni je zvažováno, jak nejlépe v regulacích spolupracovat opět kvůli podpoře inovací, avšak s dostatečnou pozorností, aby omezená regulace nedovolila rozvoj nekvalitních řešení. Všichni regulátoři se shodnou na tom, že fintech řešení mohou být prospěšná, ale neexistuje žádný jednotný dozorce, který by se staral o podporu inovací a ochranu zákazníků.

Zatímco mnoho regulátorů je stále toho názoru, že inovace mají v zásadě pozitivní efekt, tak toto stanovisko bylo narušeno mnohými publikacemi, které analyzují rizika a dopady inovativních technologií. Jelikož roste počet technologických incidentů, důležitost provozní odolnosti narostla do výšin, a to nejen u fintech řešení, ale také při každodenním používání technologií.

Například ve Spojeném království mnoho bank utrpělo IT incidenty a výpadky, když modernizovaly své zastaralé systémy, což se kvůli neblahým dopadům na zákazníky stalo regulatorním a politickým problémem. Firmy po celém světě byly varovány, že inovace jsou podporovány, ale nesmějí být prováděny na úkor zákazníků.

Budoucnost RegTechu a regulace

Jak je patrné z textu, pokud by tuzemský regulátor využíval více technologií, mohl by dosáhnout vyšší efektivity a přesnosti ve svém dohledu nad bankami. Implementace RegTechu by mu umožnila rychleji reagovat na nové regulace, snižovat administrativní zátěž a vytvořit silnější spolupráci s finančními institucemi. Toto zamyšlení nás zavádí k otázce, jak by tato transformace mohla vypadat.

Budoucností RegTechu je jeho větší integrace do regulace a dohledu, což by mohlo vést k ještě efektivnějšímu systému, který bude schopen rychle reagovat na změny a nové výzvy v bankovnictví. Tuzemský regulátor by mohl aktivně spolupracovat s bankami a technologickými firmami na implementaci moderních regtechových řešení a stanovení jednotných standardů pro dohled.

Závěr

RegTech se stává nepostradatelným prvkem bankovnictví a dohledu nad ním. Efektivní využití moderních technologií má potenciál zlepšit dodržování regulací a zároveň snížit náklady. Regulátoři by měli aktivně zkoumat možnosti, jak RegTech implementovat do svých procesů, aby zajistili bezpečný a stabilní finanční sektor pro budoucnost. Tuzemský regulátor by mohl využít moderní technologie k tomu, aby se stále lépe přizpůsobil rychle se měnícímu prostředí bankovnictví a zajistil větší transparentnost, efektivitu a bezpečnost pro všechny zúčastněné strany.

Autor: Ondřej Machač, výkonný ředitel České fintech asociace

Datum vytvoření: 15/11/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Inflace v červnu klesla na 2 % Z pohledu meziměsíčního vývoje červnové inflace ve srovnání s dlouhodobým průměr... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
ČNB: Opatrnější snižování sazeb ve druhé polovině roku Zatímco v červnu centrální banka počtvrté v řadě snížila základní sazbu o 50 baz... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Maloobchod zvolňuje, ukazuje na pomalejší oživení spotřeby Zvolnění meziročního tempa růstu se týká všech typů prodejen s výjimkou potravin... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš