Přejít k hlavnímu obsahu
Podnikatelky: Ženy chtějí růst a pracovat na sobě
V nedávném rozhovoru pro časopis Forbes mluvila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová o překážkách, se kterými se potýkají ženy na pracovním trhu. Nevyužitý potenciál žen se však netýká jen zaměstnankyň, ale také žen, které se rozhodnou založit vlastní podnikání a uspět s ním.
woman enterprise

Podobné téma sleduje také studie Touha prosperovat: Situace českých mikro a malých podniků 2022, kterou vytvořila Mastercard ve spolupráci s Českou hospodářskou komorou a neziskovou organizací CARE Česká republika Jaké jsou ženy podnikatelky? I to je jedna z oblastí, již budou během následujících tří let sledovat studie vycházející dvakrát za rok v rámci programu Strive Czechia.

Ženy vidí situaci jinak

Než se zaměříme na to, jaké podnikatelky ženy jsou, podívejme se, kolik u nás vůbec existuje firem vedených ženami. Více než polovinu všech podniků v České republice (59 procent) vedou muži, ženy 30 procent firem a dalších 11 procent má ve vedení obě pohlaví.

Zajímavostí také je, že ženy a muži vidí podnikání a současný stav rozdílně. Ženy podnikatelky vykazovaly za uplynulý rok méně robustní výsledky – a to zejména ve srovnání objemu úspor a výše příjmů. Podnikatelky se také vyjadřovaly méně optimisticky ohledně výhledu na letošní rok.

Problémy skryté ve společenských vzorcích

Proč však vidí ženy podnikatelky situaci jinak? Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Studie například ukazuje, že je pro ně daleko obtížnější zajistit si potřebné finanční zdroje, a to ve srovnání s firmami vedenými muži vede k nižší finanční odolnosti. „Ženy také častěji zmiňovaly horší přístup k podpoře ze strany státu i soukromého sektoru, což se může odrážet v nižší pravděpodobnosti využívání moderních technologií i nižší míře jistoty při jejich používání,“ uvádí se dále ve studii.

A nejedná se pouze o problémy spojené s financováním. Existují i systémové překážky a společenské vzorce chování, které se významným způsobem rovněž promítají do reálného života podnikatelek. To koneckonců potvrzují také čísla. Necelá polovina (46 procent) respondentů „rozhodně nebo zčásti souhlasila“ s tím, že muži, co se týče vedení podniku, jsou v ČR ve srovnání s ženami ve výhodě. Ženy s tímto tvrzením souhlasily častěji (59 procent) než muži (38 procent). Firmy, v nichž jsou ve vedoucích pozicích ženy, v dotazníku uváděly nedůvěru vůči jejich schopnostem a obtíže při hledání rovnováhy mezi povinnostmi pracovními a domácími.

Ženy se chtějí učit

Podle indexu digitální ekonomiky (DESI), jenž hodnotí úroveň digitálního prostředí v členských zemích EU podle pěti kritérií (dostupnost připojení, lidský kapitál, využívání internetu, integrace digitálních technologií a digitalizace veřejných služeb), je Česká republika zemí s poměrně pomalým přijímáním moderních technologií. Avšak, jak uvádí studie Touha Prosperovat: Situace českých mikro a malých podniků 2022, pondikatelé a podnikatelky si uvědomují, že využívání moderních technologií má pro jejich budoucí úspěch zásadní význam. Ženy podnikatelky však vidí situaci méně optimisticky, také méně častěji pak digitalizaci zavádějí do svého podnikání. „Je to důsledek omezeného přístupu k podpoře ve formě školení i k digitálním technologiím samotným. Ženy v podnikání proto s nižší pravděpodobností budou přijímat platby platebními kartami nebo v kryptoměnách. Zároveň, přestože ženy považují moderní technologie za zásadní pro úspěch svého podnikání, daleko méně z nich si je využíváním moderních technologií v podnikání jistá,“ píše se dále ve studii.

Zmíněný trend by se však do budoucna mohl změnit. Mezi ženami podnikatelkami totiž existuje značná poptávka po službách podpory. Ženy se chtějí učit a pracovat na sobě. Podle studie více žen než mužů uvedlo, že by uvítalo přístup k následujícím službám: školení v digitálních dovednostech, školení v manažerských dovednostech i finanční a všeobecnou podporu, která jim pomůže zvýšit odolnost či posílit růst. 

Akceptace nových technologií má daleko více překážek

Překážky s nasazováním nových technologií jsou však mnohem širší a rozhodně se netýkají pouze žen. Muži i ženy uvádějí nejčastěji obavy spojené s náklady na jejich pořízení a udržování. K nákladům se pak ještě přidávají nejasnosti kolem skutečných přínosů a nejistota, jaké technologie zvolit. Některé podniky jsou přesvědčené, že jim technologie nemají co nabídnout: tento názor zastává čtvrtina samostatných podnikatelů/podnikatelek a čtvrtina podniků, které svou činnost provozují dlouhou dobu (16 a více let).

Zajímavostí v tomto směru je, že uvedený pesimismus není pouze doménou Čechů. Jak uvádí dále studie, podle průzkumu vedeného v Británii v roce 2021 byly hlavními překážkami při nasazování moderních technologií právě časové a finanční náklady.

Základem jsou rovné podmínky doma i v práci

Jak z textu vyplývá, v mnoha oblastech to mají ženy často náročnější než muži. Zejména proto, že se od nich mnohdy očekává, že mimo svoji práci zvládnou také zabezpečit domácnost a postarají se o ni. A právě proto, aby se srovnaly podmínky mezi muži a ženami, je zcela zásadní zajistit takové prostředí, ve kterém mohou firmy vedené ženami prosperovat. Což podle studie znamená především snazší dostupnost zařízení péče o děti, přehodnocení stávajících modelů a větší dostupnost školení v oblasti ICT pro ženy a dívky. 

Datum vytvoření: 01/04/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
ECB poprvé snižuje sazby, již v červenci si ale může vybrat pauzu Včerejší rozhodnutí se opírá o aktualizovanou makroekonomickou prognózu. Ta dle ... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Česká ekonomika se jen velmi pomalu rozjíždí S tím, jak se inflace vrací k normálnějším úrovním, se opět začíná zvyšovat kupn... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek