Přejít k hlavnímu obsahu
Mzdy brzdí, zatímco nezaměstnanost narůstá
Včera zveřejněné mzdy v podstatě uzavřely sadu dat za první kvartál a docela jasně naznačily, že doba jejich rychlého zvyšování už skončila. Nejpomalejší růst průměrné mzdy za poslední tři roky nebo té reálné dokonce za posledních šest let ukazuje, že se poměry na dříve stále více napjatém trhu práce začínají v důsledku koronakrize měnit.

Samozřejmě lze vždy argumentovat vypovídací schopností oné průměrné hodnoty, které se někdy věnuje až příliš velká pozornost, nicméně při pohledu na vývoj mediánu se lze v podstatě dobrat k obdobnému závěru, jen možná s trochu větším zpožděním, protože podrobné mediánové výsledky za jednotlivé kraje a profese přicházejí vždy s větší prodlevou.

Dopad nástupu koronakrize, nebo chcete-li nastupující recese, byl na výsledcích prvního čtvrtletí zatím jen velmi dílčí. Propadly mzdy, odvětví rekreace a kultury nebo v realitním sektoru, které byly postiženy restrikcemi a změnou chování zákazníků v prvním sledu. Zpomalení tempa však bylo patrné i v největším tuzemském odvětví – průmyslu – v rámci kterého se řada velkých firem rozhodla k dobrovolným odstávkám spojených s výplatou krácené mzdy. Na druhé straně pomyslného žebříčku pak byla energetika, kde naopak mzdy zrychlila na téměř 11 %. Nicméně při hodnocení jakýchkoli čísel z prvního kvartálu je třeba mít stále na paměti, že nouzový stav byl v ČR vyhlášen 12. března, takže z pohledu tohoto období nešlo ani o celé tři týdny.

Po mzdách by měly přijít na řadu výsledky květnové nezaměstnanosti, avšak jak už včera informovala média, dosáhla podle údajů MPSV očekávaných 3,6 %. Na první pohled tedy žádný velký skok ve srovnání se situací před koronakrizí, avšak to by bylo až příliš zjednodušené hodnocení. V první řadě je třeba uvést, že na jaře nezaměstnanost obvykle klesá a třeba loni v květnu dosahovala míra nezaměstnanosti 2,6 %. To mimochodem znamená, že aktuálně je na úřadech práce nahlášeno meziročně o zhruba 60 tisíc více, a to samozřejmě není ještě konec koronavirové epizody. Ať už kvůli vyčkávání firem, administraci propouštění, Kurzarbeitu apod. Zapomenout nelze ani na 645 tisíc zahraničních pracovníků registrovaných ještě na konci března, z nichž část o práci přijde a v tuzemských číslech se neprojeví. Svoji roli však budou mít i opatření u našich hlavních obchodních partnerů, která mohou pozitivně ovlivnit i české exportéry. Bohužel naděje pro tuzemský automobilový průmysl vkládané do německého šrotovného se naplní jen z velmi malé části.

Datum vytvoření: 05/06/2020
Petr Dufek - Makroekonom
komentáře
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Je německý záchranný balík skutečně „chytrý”? Co však udělat v druhé fázi krize, kdy v rozmrzajících ekonomikách půjde o to „c... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte